KlasseVG5 Expert: Roland Stange (2.), Heiko Danneberg (1.), Andreas Schneider(3.)


Klasse VG5 Hobby: Daniel Angerer (2.), Sebastian Petschick (1.), Marco Menzel (3.)


Klasse EG10: Nico Heilemann (2.), Maurice Pinkau (1.), Gino Kadlubsky (3.)


Klasse EG8 Kart: MarcoMenzel (2.), Roland Stange (1.), Jens Kadlubsky (3.)